Organizacja Pożytku Publicznego, Adopcja kotów - Wrocław
Login:
Hasło:

Przyjaciele Fundacji

Fundacja Kocie Życie istnieje dzięki założycielom, wolontariuszom i naszym Przyjaciołom. Pozwoliliśmy sobie zatem przedstawić osoby, które regularnie wspierają naszą działalność. Ta pomoc ma różne formy, dziękujemy za przelewy, wszelkie darowizny, comiesięczne dary w postaci karmy dla kotów, a także pomoc w naszych akcjach.

Dzięki naszym Przyjaciołom łatwiej jest nam działać i możemy więcej zrobić dla kociego świata. Nasza fundacja, co podkreślamy za każdym razem, jest mała, wręcz kameralna, a może istnieć i pomagać dzięki wszystkim darczyńcom. Pragniemy podziękować absolutnie każdemu nawet za najmniejszą pomoc, a w szczególności ludziom, którzy są przy nas od dawna.

Nie wszystkie osoby życzą sobie wymieniania ich z nazwiska, więc szanując ich wolę postanowiliśmy wymienić grono naszych przyjaciół w tak różnej formie.

Dziękujemy:

Wszystkie koty dziękują za pomoc
 • Iskrze - za to, że jest z nami praktycznie od początku, zapewniła wielu kotom dom tymczasowy, pomaga nam we wszystkich akcjach mazurkowych, pierniczkowych, poduchowych, wspierając finansowo domy tymczasowe i pomagając we wszelki inny sposób.
 • Agashy - za pomoc w tymczasowej opiece nad kociakami potrzebującymi schronienia.
 • Dadze - za wspomaganie nas miesiąc w miesiąc przyzbiórkach karmy i za wielkie serce dla kotów.
 • Agnieszce i Patrykowi z Ligoty - za świetny dom tymczasowy dla niezliczonej liczby maluchów oraz za miękkie serce dzięki któremu Morela znalazła swoje stałe miejsce na ziemi.
 • Kasi Trybek - za wielkie zaangażowanie we wszelkie fundacyjne akcje oraz za przygarnięcie i cierpliwe oswajanie Kasztanki-Bezłapki.
 • Beacie Kotlarz - za regularne wspieranie naszych Akcji dla Karmicieli oraz wielką pomoc w postaci tworzenia fundacyjnych "gadżetów".
 • Łucji Cieślar - za ogromne twórcze zaangażowanie we wszelką "produkcję artystyczną" oraz za wielką pomoc organizacyjną przy Kiermaszu Książek.
 • Zosi i jej mamie - za wielkie serce przy akcji wyłapywania gliwickich bezdomniaków, za pomoc przy zbiórkach, oswajaniu, tymczasowaniu i za nieustraszone podejście do kocich dzikusów.
 • Magdzie, zwanej Magdą od Topci - przede wszystkim za adopcję jednej z naszych podopiecznych, kotki Topci. A także za comiesięczne wspieranie nas przy zbiórce na rzecz karmicieli oraz wielkie zaangażowanie w Targi Zoobotanica 2010.
 • Państwu Balikowskim - za świetny Dom Tymczasowy dla naszych maluchów, pomoc przy zbiórkach karmy i wielkie serce dla zwierzaków.
 • Jolancie i Jerzemu Dobrowolskim - którzy nie mogąc mieć kota po swoim Gutku (odszedł za Tęczowy Most) co miesiąc szczodrze wspierają nas przy zakupie karmy dla głodnych kotów wolnożyjących.
Kura Eduarda z kolegą
 • Radkowi - w podziękowaniu za bycie prawdziwym kocim Mikołajem, za karmę, finanse i przede wszystkim wielkie serce dla naszej kociej sprawy.
 • Pani Czesi - opiekunce kota Maniusia i znajdy psa Miśka za regularne wsparcie w postaci zakupu karmy dla wolnożyjących kotów i przyjaciół bardzo wyjątkowej kury Eduardy przebywającej w Przystani Ocalenie.
 • Sławkowi - za wspieranie naszych wszelkich akcji, dzielne wypychanie myszek-cegiełek i poświecenie wolnych dni na pomoc przy Targach Zoobotanica 2010.
 • Wielkiemu G - za precyzyjne malowanie mazurków, szycie (!) poduch, zaangażowaniu w nasze wszelkie akcje i zmuszenie swojej połówki do adopcji kota, co pociągnęło za sobą szereg dalszych zdarzeń.
Karma zgromadzona podczas comiesięcznej zbiórki
 • Pani Beatce Chorzępie - za wielkie zaangażowanie w sprawy wszystkich zwierząt i comiesięczne wsparcie przy akcjach zbiórki karmy dla podopiecznych wrocławskich karmicieli.
 • Pani Barbarze Klonowskiej - za to, że mimo braku własnego zwierzaka chętnie wspiera naszą działalność przy każdej zbiórce karmy.
 • Spinoo - za hojne wsparcie przy naszych comiesięcznych zbiórkach na rzecz głodnych kotów.
 • Joasi od Gutka - za ogromne serce dla wszystkich kotów w potrzebie oraz za uratowanie wielu kocich żyć, za pomoc transportową w akcjach Fundacji, za tymczasowanie kocich dzieci, a także za przygarnięcie na stałe jednej z naszych kocich bied... Za to, że jesteś z nami!
 • Sklepowi Zoologiczo-Wędkarsko-Sportowemu pani Elżbiety Piotrowskiej z Oławy - za wspomaganie nas w akcjach dla karmicieli, za pomoc w ogłaszaniu kociaków oraz za wiele bezinteresownego wsparcia i pomocy okazywanej kocim biedom!
 • Rudemu Futru - za wielkie zaangażowanie we wszelkie robótki ręczne na rzecz Fundacji, wysiłek włożony w ratowanie kotów i systematyczną pomoc.
 • Joelce - za regularne i hojne wsparcie co miesięcznych zbiórek karmy i konkretną, rzetelną pomoc we wszystkich innych akcjach fundacyjnych.
 • Klubowi Muzycznemu Liverpool w osobie P. - za niesamowite pomysły, wielkie serce dla kotów i rewelacyjny pomysł zorganizowania koncertu na rzecz zwierzaków.
 • Lekarzom Weterynarii: Joannie Dąbrowskiej i Michałowi Molendzie - za uratowanie wielu naszych podopiecznych i ogromną pomoc w walce o ich zdrowie i życie.
Kot Mikołaj żyje dzięki Wam
 • Pani Ani Dubaniowskiej - za adopcję niepełnosprawnej Irki (kotki bez ogona) oraz comiesięczne wsparcie finansowe.
 • Państwu Pawlikom - za rewelacyjny pomysł zebrania karmy dla naszych futerek przy okazji własnego ślubu.
 • Pani E. Stalskiej - za comiesięczne wsparcie finansowe naszej działalności.
 • Magazynowi Kocie Sprawy - za pomoc przy znalezieniu domu dla kota Mikołaja i wielkie zaangażowanie w koci świat.
 • Sklepowi zoologicznemu "Dla psa i kota" z Hali Targowej we Wrocławiu, za pomoc w zbieraniu datków, propagowaniu akcji sterylizacyjnych oraz zbieraniu podpisów dla Koalicji dla Zwierząt wśród klientów sklepu.
 • Agacie i Adzie - zwanymi potocznie Domem Wikinga - za wsparcie prawne i duchowe. Ponadto za czynny udział w comiesięcznych zbiórkach karmy oraz wszelkich innych naszych przedsięwzięciach.
 • Pani Dorocie Biegańskiej - za stworzenie Domu Tymczasowego dla niezliczonej ilości dzikusów po sterylkach, kotek z małymi oraz innych bied potrzebujących pomocy.
 • Natalii (forumowej Kotovej) za tymczasowanie, pomoc przy wszelakich możliwych akcjach Kociego Życia oraz regularne zaangażowanie w kocie sprawy.
 • Agnieszce "Dwa Futra" - za spędzone wspólnie kilka lat w wolontariacie. Za wszelką pomoc udzielaną przez te lata kotom, wsparcie w działaniach Fundacji i na wszelkie inne okoliczność dziękujemy. W podziękowaniu za wspólne lata wpisujemy w grono przyjaciół.
 • Basi (forumowej Basik) za wzięcię pod kuratelę kotów zwanych Azurami z Kozanowa i ogólnie pojęte zaangażowanie w koci świat.
 • Małgorzacie Arendt - za comiesięczne wielgaśne wsparcie zbiórek karmy na rzecz fundacyjnych podopiecznych i wielkie serce wkładane w zorganizowanie tej karmy.
 • Sylwii i Tomkowi - za regularne wsparcie przy zbiórkach karmy, serce włożone w udział przy targach Zoobotanica oraz przygarnięcie w wielkiej potrzebie kotki Zuzi.
 • Magdzie Wiśniewskiej - (forumowej Wiśni) - za miliony najpiękniejszych breleczków na świecie, za przeogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie funduszy dla Fundacji, za stałe wsparcie w karmie i miejmy nadzieję za przyszłą nieustającą współpracę.


Nasze koty dziękują z całego serca....

Wciąż jest tyle do zrobienia...