Organizacja Pożytku Publicznego, Adopcja kotów - Wrocław
Login:
Hasło:

Współpraca ze szkołami

  18 kwietnia 2013

Szanowni Państwo !

Z wielką przyjemnością informujemy, że coraz częściej do naszej Fundacji zwracają się nauczyciele, pedagodzy, rodzice, a także sami uczniowie, którzy chcieliby zorganizować w szkołach akcje zbiórkowe na rzecz naszych podopiecznych. Niesamowicie cieszą nas takie prokocie i proekologiczne akcje, dlatego wszelkie tego rodzaju inicjatywy popieramy ze wszystkich sił. Liczymy, że w ten sposób uczniowie staną się bardziej wrażliwi na potrzeby naszych "braci mniejszych" i będą z większą empatią odnosić się do otaczającej ich przyrody.

Aby można było przeprowadzić zbiórkę karmy lub innych darów na terenie szkoły, trzeba zastosować się do wytycznych regulujących tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym trzeba dopełnić następujących formalności:

  1. Szkoła, która chce wspomóc Fundację Kocie Życie musi najpierw wystąpić o naszą zgodę - może to nastąpić drogą mailową, pisząc na adres: kontakt@kociezycie.pl
  2. My się oczywiście chętnie zgodzimy,
  3. W następnym kroku będziemy potrzebowali pisemnej zgody dyrekcji szkoły, która właściwie zawiera się w jednym zdaniu:

... wyrażam zgodę na przeprowadzenie zbiórki kociej karmy na terenie szkoły nr ... wśród jej uczniów, w dniach od ... do ... na rzecz Fundacji Kocie Życie.

  1. Po zakończeniu zbiórki karma zostanie dokładnie przeliczona, a wynik zbiórki opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz na profilu Fundacji na Facebooku.
  2. Każda szkoła/klasa/grupa uczniów organizująca taką zbiórkę otrzyma piękny dyplom z podziękowaniami od Fundacji.

Serdecznie zapraszamy wszelkie placówki edukacyjne do współpracy! Uczmy wspólnie dzieci i młodzież wrażliwości. Zwierzętom można pomagać na wiele sposobów, choćby i tak prosto!

Oczywiście wszystkim darczyńcom - byłym i przyszłym - już teraz ogromnie dziękujemy!

Wyniki zbiórek przeprowadzonych w roku 2014:

5 lutego 2014 - wielkie podziękowania kierujemy do uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 we Wrocławiu, a w szczególności do Pani Elżbiety Balcerek i Pani Haliny Kosiek za zorganizowanie zbiórki darów dla kocich podopiecznych. W efekcie zbiórki otrzymaliśmy 53 kg karmy (w tym 24 kg karmy suchej i 29 kg karmy mokrej), dodatkowo 27 litrów żwirku i 5 misek.

marzec 2014 - serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom z Przedszkola Niepublicznego ITAKA z oddziałami integracyjnymi za przeprowadzenie zbiórki karmy dla kotow wolno żyjących w ilości 7,135 kg (w tym 2,9 karmy suchej i 4,235 kg karmy mokrej). Karma została przekazana kotom z ul. Kasztanowej w Gliwicach.

czerwiec 2014 - po raz kolejny kierujemy serdeczne podziękowania do Klubu Wolontariatu przy ZSO nr 14 w Gliwicach-Sośnicy, działającego pod opieką p. Marioli Targiel-Dobrzańskiej za zorganizowanie trwającej blisko 3 miesiące wiosennej zbiórki karmy. W sumie do fundacji trafiło dzięki temu 41,19 kg jedzenia (w tym 1,2 kg karmy suchej i 39,99 kg karmy mokrej). Całość została przekazana opiekunce kotów z ul. Brzozowej w Gliwicach.

Wyniki zbiórek przeprowadzonych w roku 2013:

23 lutego 2013 - serdecznie dziękujemy Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 75 przy ul. Ignuta we Wrocławiu. W ramach zbiórki karmy zorganizowanej z okazji Dnia Kota otrzymaliśmy 36 kg karmy, (w tym 17 kg karmy suchej i 19 kg mokrej). Ogromnie dziękujemy też organizatorce zbiórki, Pani Elżbiecie Balcerak.

18 kwietnia 2013 - bardzo serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom z ZSO nr 14 w Gliwicach, którzy w marcu i kwietniu 2013 zbierali karmę dla naszych kocich podopiecznych. W tym krótkim czasie udało im się zebrać 49 kg 120 g karmy mokrej oraz 4 kg karmy suchej! To razem 53 kg 120 g karmy! Całość trafiła do potrzebujących kotów ze stada zamieszkującego rejon ul. Brzozowej w Gliwicach.

11 listopada 2013 - bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom z przedszkola nr 2 w Jaworzu za przekazanie naszym podopiecznym z Gliwic 29,290 kg karmy (w tym 18,960 kg karmy suchej i 10,330 kg karmy mokrej).

11 listopada 2013 - bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom z przedszkola nr 16 w Cieszynie za przekazanie naszym podopiecznym z Gliwic 30,705 kg karmy (w tym 11,400 kg karmy suchej i 19,305 kg karmy mokrej).

27 listopada 2013 - ogromnie dziękujemy uczniom szkoły podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach za przekazanie karmy w ilości 137,045 kg (w tym 104,950 kg karmy suchej i 32,095 kg karmy mokrej) oraz misek i kocyków.

20 grudnia 2013 - po raz kolejny bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom z ZSO nr 14 w Gliwicach za przekazanie karmy ze zbiórki prowadzonej w listopadzie i grudniu. Nasi podopieczni otrzymali 73,905 kg (w tym 4,600 kg karmy suchej i 69,305 kg karmy mokrej).